Portrait Lorenzo Pirovano

Opracowanie i koordynacja projektu

Redaktor naczelna

Reportaże

Zdjęcia

Wideo

Tłumaczenie

Redakcja

Identyfikacja wizualna i projekt strony

Komunikacja

Organizacja wystawy

Administracja